Wynajem wózków

Wózki dla Ciebie

Wynajem wózków podnośnikowych jest usługą skierowaną do tej części klientów, dla której wózki widłowe stanowią alternatywny sposób rozwiązania logistyki wewnątrzzakładowej. W swojej ofercie uwzględniamy usługę wynajmu wraz z operatorem. Proponujemy także możliwość zakupu wynajmowanego przez Państwa podnośnika, w takim przypadku obniżamy cenę wózka. Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług, gwarantując ze swojej strony płynne sfinalizowanie niezbędnych procedur, tak aby Państwa zadowolenie ze współpracy rozpoczęło się wraz z jej zainicjowaniem i towarzyszyło nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. 

W cenie wynajmu gwarantujemy:

regularne przeglądy wózków widłowych przeprowadzone wyłącznie przez przeszkolonych techników serwisu „POL-TRANS”,
 naprawy uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji, niezawinionych przez Najemcę,
dostawę i montaż części zastępczych,
ewentualnie dostawę i wymianę kół,
pokrycie kosztów dojazdu technika,
odbiór i kontrole wynajmowanych wózków przez Urząd Dozoru Technicznego,
regularną wymianę oleju hydraulicznego.

Szczególną uwagę przykładamy do jakości i terminowości świadczonych usług dając Klientom pełną satysfakcję.

Firma Transportowo – Usługowa

POL-TRANS

39-200 Dębica

ul. Mościckiego 23

kom.: 662 218 453

tel./fax: 014 680 58 90

info@poltrans-logistyka.pl

Firma Transportowo-Usługowa

POL-TRANS

39-200 Dębica

ul. Mościckiego 23

 

kom.: 662 218 453

tel./fax: 014 680 58 90

 

info@poltrans-logistyka.pl

Firma Transportowo-Usługowa

POL-TRANS

39-200 Dębica

ul. Mościckiego 23

 

kom.: 662 218 453

tel./fax: 014 680 58 90

 

info@poltrans-logistyka.pl